Specjalizująca się w doradztwie komunikacyjnym firma Attention Marketing podpisała umowę z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

Zakres umowy obejmuje biuro prasowe, obsługę social mediów w tym  Facebook oraz LinkedIn+Twitter. Dodatkowo Attention Marketing zrealizuje dwa na rzecz Izby dwa projekty: audyt strony www pod kątem obszarów którymi zajmuje się PIIT oraz analiza i rekomendacje związane z komunikacją wewnętrzną do członków Izby.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji to platforma firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Od 1993 roku jest partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym. Współtworzy fundamenty cyfrowego rozwoju pracując na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrową modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody  gospodarczej.