Specjalizująca się w doradztwie komunikacyjnym firma Attention Marketing na zlecenie Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego współorganizuje międzynarodową konferencję poświęconą alternatywnym formom finansowania „Alternative Finance Forum”, która odbędzie się 5 października w Warszawie.

Zakres projektu obejmuje promocję wydarzenia w poszczególnych grupach docelowych potencjalnych uczestników oraz szereg działań związanych z organizacją wydarzenia i komunikacją.

- To już kolejny projekt, który pozwala nam łączyć nasze trójsektorowe kompetencje z korzyścią dla bardzo pożytecznych inicjatyw, do jakich bez wątpienia zalicza się Alternative Finance Forum. Konferencja zgromadzi przedstawicieli instytucji finansowych, urzędników wysokiego szczebla, organów regulacyjnych oraz badaczy i ekspertów, którzy wspólnie dyskutować będą o alternatywnych formach finansowania, które od czasu kryzysu finansowego stale zyskują na znaczeniu, a w połączeniu z rozwojem technologii generują zarówno szanse jak i szereg zagrożeń dla społeczeństw żyjących w zglobalizowanym świecie – mówi Dawid Michnik, Partner Attention Marketing -  Dodatkowo współpraca z Instytutem Europejskiego Banku Inwestycyjnego to ważny krok w rozwoju naszej firmy i realizacja strategii biznesowej nastawionej na dywersyfikację portfela klientów i pozyskiwanie projektów w skali międzynarodowej – dodaje Michnik.

Idea Alternative Finance Forum

W czasie szeregu paneli i wystąpień polscy i zagraniczni eksperci będą poruszać tematy związane z innowacyjnymi technologiami finansowymi i alternatywami w dziedzinie finansów społecznych. Dyskusje dotyczyć będą także platform pożyczkowych online dla małego biznesu, crowdfundingu, platform pożyczkowych P2P, pieniędzy wspólnotowych, obligacji społecznych, banków społecznych, finansowania kobiet, rządowych platform wsparcia oraz reform politycznych dotyczących alternatywnych form finansowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a zainteresowani udziałem mogą zgłosić się wypełniając formularz dostępny na stronie wydarzenia: www.alternativefinanceforum.com.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Microfinance Centre, globalna sieć zrzeszająca 106 instytucje mikrofinansowych z Europy i Azji Środkowej. Konferencja wspierana jest także przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB Institute), European Microfinance Network i Unię Europejską.

Technologa w służbie społeczeństwa

- Od czasu globalnego kryzysu finansowego, alternatywne formy finansowania, obejmujące instrumenty finansowe i kanały dystrybucji wychodzące poza tradycyjny system finansowy, rozwijają się dynamicznie w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji – podkreśla Grzegorz Galusek, Prezes Fundacji Microfinance Centre, która organizuje konferencję - Od crowfundingu udziałowego po pożyczki społecznościowe dla klientów biznesowych i indywidualnych po crowfunding oparty na nagrodach, alternatywne formy finansowania dostarczają kredytów małym przedsiębiorstwom, zapewniają start-upom kapitał zalążkowy i kapitał podwyższonego ryzyka. Jednocześnie oferują konsumentom przejrzyste sposoby inwestowania lub pożyczania, promują kreatywność, wspierają innowacje, tworzą miejsca pracy i finansują wartościowe cele społeczne – mówi Galusek.

Jak podkreśla ekspert rozwój przełomowych technologii i mikrofinansowania pomaga wielu alternatywnym instytucjom finansowym w rzuceniu wyzwania obecnemu sektorowi finansowemu. Pojawiają się jednak pytania, do jakiego stopnia pożądany jest dalszy rozwój sektora i jakie są zagrożenia związane z taką dynamiką wzrostu.

- Kwestia niedostatecznych lub nadmiernych mechanizmów regulacji stanowi główny element debat prawnych. W tym kontekście kraje UE przyjęły różne systemy regulacyjne, które umożliwiają, ograniczają lub są neutralne w odniesieniu do alternatywnych instytucji finansowych –mówi Grzegorz Galusek z Microfinance Centre.