Według badania przeprowadzonego przez Attention Marketing Research wspólnie z PMR C&R – Marketing i PR w Polsce w 2017 roku - polskie średnie i duże firmy najchętniej wykorzystują PR do działań związanych z komunikacją wewnętrzną.

Według Raportu w 72 proc. badanych firm marketing i PR współtworzą strategię sprzedażową. Niemal ¾ firm łączy działania marketingowe, sprzedażowe oraz PR.

Jednocześnie public relations jest dopiero piątym z najważniejszych zadań działów marketingu i komunikacji w polskich firmach. Ważniejsze zdaniem specjalistów od działań komunikacyjnych jest budowanie strategii (69 proc.), sprzedaż (66 proc.) oraz promocja (64 proc.) i e-marketing (45 proc.). Na duże zaangażowanie w działania związane z PR wskazało 44 procent badanych.

PR zwrócony do środka

Co ciekawe 68 proc badanych uważa komunikację wewnętrzną w firmie za najważniejsze zadanie dla działań public relations.

Jest to o tyle zaskakująca informacja, że PR kojarzy się przede wszystkim z budowaniem relacji z otoczeniem, przede wszystkim mediami. Tymczasem jedynie 46 proc. respondentów wskazało ten kierunek jako istotny. Aktywne wychodzenie z przekazem do mediów w postaci prowadzenia biura prasowego zadeklarowało jedynie 17 proc. badanych.

Wynika z tego, że działy PR skoncentrowane są między innymi na tworzeniu wewnętrznych biuletynów, prowadzeniu intranetu i działaniach wewnętrznych, przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności przy kontaktach z mediami i organizacjami z zewnątrz. Pomiędzy tymi aktywnościami znajdują się organizacje eventów oraz promocja na targach i konferencjach.

Zwrócenie się w kierunku komunikacji wewnętrznej bardzo nie zaskakuje. W dobie rynku pracownika i niskiego bezrobocia w Polsce, działania takie są jak najbardziej konieczne. Z pewnością firmy które prowadziły ją dobrze i stale przez ostatnie lata mogą spać dużo spokojniej od tych, które obecnie próbują nadrobić stracony w tym zakresie czas. Przy tak trudnym i kosztownym zadaniu jakim jest obecnie znalezienie talentów na rynku pracy warto poświęcić więcej uwagi aby utrzymać te, które już są w organizacji. Paradoksem jest natomiast obawa przed wyjściem ze swoim przekazem na zewnątrz (ograniczenie działalności biura prasowego i działań media relations). Znacznie ogranicza to bowiem budowanie swojego wizerunku, także jako dobrego pracodawcy.

Pozyskiwanie utalentowanych pracowników wiąże się z budowaniem odpowiedniego wizerunku firmy. Pozwala to zbudować powiązanie między działaniami mającymi na celu zatrzymanie pracowników w firmie, a tymi, które umożliwiają ich pozyskanie. W dobie mediów społecznościowych i internetu pracownicy mają możliwość szybkiej weryfikacji wszystkich informacji na temat firmy. Oznacza to, że im intensywniejsze są działania employer brandingowe, tym większe ryzyko ponosi firma, w której są one jedynie fasadą.

Więcej na www.marketingipr.pl

Dotrzeć z komunikatem

Ludzie wysyłają 12 mln wiadomości SMS co minutę oraz 294 mld e-maili dziennie. Syndrom zmęczenia informacją został już zdiagnozowany i opisany przez psychologa Davida Lewisa: coraz więcej osób nie jest w stanie przyswoić nowych wiadomości, mają problem ze zrozumieniem prostych komunikatów, nie mówiąc już o ich selekcji. Dlatego dotarcie do odpowiednich kandydatów jest coraz trudniejsze, a robienie tego wyłącznie przy użyciu tradycyjnych metod może nie wystarczyć.

Coraz bardziej istotne jest śledzenie „podróży kandydata” na podobnej zasadzie, na jakiej producenci badają podróż zakupową swoich klientów. Kluczem do sukcesu jest przebicie się do świadomości odbiorcy poprzez odpowiednią treść zaadresowaną w odpowiednim miejscu i czasie.

Badanie został przeprowadzone w 257 firmach z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw. Respondentami były osoby decyzyjne, pracujące w obszarze działań marketingu i PR.

Cały Raport Marketing i PR w Polsce w 2017 roku do pobrania ze strony www.marketingipr.pl